fbpx

Baudy WiechersNaar gedragen besluitvorming

Wil jij meer handvatten krijgen hoe met jullie team gezamenlijk tot gedragen besluitvorming te komen? Waar ook iedereen zich aan conformeert en niet slechts een enkeling? 

Heldere communicatie en een gelijkwaardige werksfeer creëren draagvlak om elke innovatie of vernieuwing tot een succes te maken. Dit levert betrokken en actieve medewerkers en collega’s op die met plezier hun werk doen. De CONSENT-methode® geeft je middels een stappenplan handvatten hoe je succesvol afspraken maakt, besluiten neemt waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt zodat nieuwe plannen soepel uitgevoerd worden.

Baudy Wiechers (1966) is grondlegger van de CONSENT-methode®. Een bewezen krachtige methode om jou en jouw team te helpen met constructief samenwerken en met elkaar gedragen besluiten te nemen waarbij alle stemmen gelden.

Tijdens de workshop die Baudy samen met haar collega in Stadshuys053 geeft, legt zij bijvoorbeeld uit hoe je als (team)leider of bestuurder een (team)vergadering of directie-overleg zodanig kunt voorbereiden en leiden, dat iedere deelnemer aan bod komt (ook de wat minder extraverte) en op een gelijkwaardige manier zijn of haar mening kan geven.

Met andere woorden: hoe zorg jij als leider voor een “veilige” setting om met elkaar tot nieuwe besluiten te komen?

Wil jij meer gaan doen met gedragen besluitvorming in jouw organisatie? Zodat de neuzen dezelfde kant op komen te staan en het belang van iedereen wordt behartigd zonder te verzanden in eindeloos lange besluitvormingsprocessen?  

Kies dan voor deze interessante workshop. Het gaat jou en je team verder brengen in het samen vormgeven van breed gedragen organisatie-ontwikkeling.

Baudy publiceerde diverse boeken over de CONSENT-methode® en schreef artikelen over hoe je deze methode met succes kunt toepassen. Daarnaast heeft ze het Ger-Consentspel ontwikkeld, een ‘Serious Game’ om een eerste ervaring op te doen met het werken op basis van gelijkwaardigheid en het nemen van besluiten met consent.

Jij gaat tijdens de workshop alvast kennismaken met de CONSENT-methode®.

Leerzaam en direct toe te passen in jouw organisatie!

https://baudywiechers.nl/
http://consentmethode.nl/